- Διαφήμιση -

Ανακαλύψτε τη «χώρα των μανιταριών» στην Ελλάδα

Ψηλά βου­νά, πυκνό­φυ­τα δάση, ποτά­μια με εντυ­πω­σια­κά πέτρι­να γεφύ­ρια και… μανι­τά­ρια. Πολ­λά μανι­τά­ρια. Κάπως έτσι, είναι το σκη­νι­κό που συν­θέ­τει τα Γρε­βε­νά, τη «χώρα των μανι­τα­ριών», όπως την απο­κα­λούν κι επί­ση­μα από το 2007…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.