- Διαφήμιση -

Εκδρομή στην πανέμορφη Καστοριά

Θεωρείται η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας

Κι αν η Καστο­ριά παρα­μέ­νει να σου φαί­νε­ται μακριά, θα δια­πι­στώ­σεις σύντο­μα πως κάνεις λάθος! Μέσω της Εγνα­τί­ας οδού (μιά­μι­ση ώρα από Θεσ­σα­λο­νί­κη) αλλά και της απευ­θεί­ας αερο­πο­ρι­κής της σύν­δε­σης με Αθή­να, έχει έρθει πιο κοντά μας, ακό­μα και γι’ αυτό το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο που επι­θυ­μού­σες να δραπετεύσεις.

Η αλή­θεια είναι πως πρό­κει­ται για έναν από τους πιο τους τοπ προ­ο­ρι­σμούς στην Ελλά­δα, ψηλά στη λίστα των προ­ο­ρι­σμών για όσους ταξι­διώ­τες σέβο­νται τον εαυ­τό τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.