- Διαφήμιση -

Fiesta Voio: Το νέο μεγάλο κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελληνικής ροκ και Hip-Hop σκηνής

Το σημα­ντι­κό­τε­ρο line-up της Ελλη­νι­κής Ροκ και Hip-Hop Σκη­νής σε περι­μέ­νει σε μια μαγευ­τι­κή κοι­λά­δα του Αλιάκ­μο­να, μόλις δύο χιλιό­με­τρα από την Εγνα­τία Οδό, στο κέντρο της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, μια ώρα από την Θεσ­σα­λο­νί­κη, τα Ιωάν­νι­να, τα Τρί­κα­λα και την Φλώρινα.

Το FIESTA VOIO κάνει την πρε­μιέ­ρα του για να σε ταξι­δέ­ψει στον κόσμο της μου­σι­κής. Στις τέσ­σε­ρις μέρες του, θα δια­σκε­δά­σεις μαζί με μεγά­λους ερμη­νευ­τές του Ελλη­νι­κού Τραγουδιού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.