- Διαφήμιση -

Τσούργιακας: Ο πέτρινος όγκος απ΄όπου «γεννήθηκε» η Ευρώπη

Ανά­με­σα στα χωριά Αετιά και Αλα­τό­πε­τρα, σε υψό­με­τρο 1.315 μέτρων, δεσπό­ζει ένας ισχυ­ρά παρα­μορ­φω­μέ­νος ασβε­στο­λι­θι­κός ορει­νός όγκος, γνω­στός με την ονο­μα­σία Τσούργιακας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.