- Διαφήμιση -

Άτοκος, το άγνωστο νησί με τα κρυστάλλινα νερά

Από όποια κορυ­φή της νοτιο­α­να­το­λι­κής Λευ­κά­δας και αν κοι­τά­ξει κανείς προς την μεριά της θάλασ­σας, το μάτι του θα πέσει ανα­γκα­στι­κά πάνω σε ένα μακρό­στε­νο νησά­κι, που από μακρυά μοιά­ζει σαν ξαπλω­μέ­νη καμήλα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.