- Διαφήμιση -

Εισροή υδάτων ανοικτά της Κεφαλονιάς σε ιστιοφόρο σκάφος.

Συναγερμός στο Λιμενικό!

Συνα­γερ­μός σήμα­νε την Τρί­τη (15/6) στο Λιμε­νι­κό καθώς σημειώ­θη­κε εισ­ροή υδά­των σε ιστιο­φό­ρο σκά­φος που βρί­σκε­ται στη θαλάσ­σια περιο­χή κοντά στο Λιμά­νι του Φισκάρ­δου, στην Κεφα­λο­νιά. Στο σκά­φος επι­βαί­νουν ‑πιθα­νό­τα­τα- τρία άτομα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεφα­λο­νιά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.