- Διαφήμιση -

Η άγνωστη νησίδα του Ιονίου στην «αγκαλιά» της Λευκάδας και της Ιθάκης

Νότια της Λευ­κά­δας και βόρεια της Ιθά­κης βρί­σκε­ται μια μικρή ακα­τοί­κη­τη νησί­δα του Ιονί­ου, η Άτο­κος, που προ­σφέ­ρε­ται για αξέ­χα­στες βου­τιές στα γαλα­ζο­πρά­σι­να νερά της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.