- Διαφήμιση -

Το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Viva κατέπλευσε στο λιμάνι του Αργοστολίου

Στο λιμά­νι του Αργο­στο­λί­ου κατέ­πλευ­σε σήμε­ρα το πελώ­ριο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο Norwegian Viva. Πρό­κει­ται για ένα νεό­τευ­κτο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο της εται­ρί­ας Norwegian Cruise Line (NCL), που έκα­νε το παρ­θε­νι­κό του ταξί­δι τον Αύγου­στο του 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.