- Διαφήμιση -

Χιονοδρομικό Κέντρο Ανηλίου — Ζήστε την περιπέτεια στην Ήπειρο

Προσφέρεται ως προορισμός των επισκεπτών όλες τις εποχές του έτους καθώς είναι κατάλληλο για διάφορες φυσιολατρικές εξορμήσεις, εκδρομές, ορεινή διαβίωση και περιπάτους

Στο Ανή­λιο Μετσό­βου, μόλις 50 χιλιό­με­τρα από τα Ιωάν­νι­να, 80 από τα Τρί­κα­λα και 215 από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι λάτρεις του χιο­νιού θα έχουν την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σουν σε υψό­με­τρο 1850 μέτρων ατέ­λειω­τες κατα­βά­σεις στο νεό­τε­ρο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο της χώρας.

Το χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Ανη­λί­ου βρί­σκε­ται στο σταυ­ρο­δρό­μι Μακε­δο­νί­ας και Ηπεί­ρου, κάνο­ντας ιδα­νι­κό προ­ο­ρι­σμό για μικρές απο­δρά­σεις από τα Γιάν­νε­να, την Πρέ­βε­ζα, την Αρτα, την Ηγου­με­νί­τσα, τα Τρί­κα­λα, την Καρ­δί­τσα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.