- Διαφήμιση -

Αρίστη, ένα κουκλίστικο χωριό για αξέχαστες χειμερινές διακοπές στα υπέροχα Ζαγοροχώρια

Είναι χτι­σμέ­νη σε υψό­με­τρο 650 μέτρων, ενώ η παλαιό­τε­ρη ονο­μα­σία του χωριού ήταν Αρτσί­στα, που σημαί­νει τόπος που ανα­πτύσ­σε­ται ένα είδος θάμνου ή δέν­δρου ή χόρτου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.