- Διαφήμιση -

Πρέβεζα — Μια πόλη με ατμόσφαιρα νησιού

Γραφική, χαρούμενη, με αξιοθέατα που μαρτυρούν ιστορία αιώνων

Στην Ήπει­ρο η Πρέ­βε­ζα σάς χαμο­γε­λά. Στραμ­μέ­νη προς τον Αμβρα­κι­κό κόλ­πο και το Ιόνιο Πέλα­γος με μια υπέ­ρο­χη προ­κυ­μαία, μαρί­να γεμά­τη ιστιο­πλοϊ­κά, δεκά­δες εστια­τό­ρια και μεζε­δο­πω­λεία, πεζό­δρο­μους και εκλε­πτυ­σμέ­να μαγα­ζιά, θα σας γοη­τεύ­σει. Το ταξί­δι σας στην Πρέ­βε­ζα θα σας πλου­τί­σει από εικό­νες με σπά­νια αξιοθέατα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.