- Διαφήμιση -

Άγιος Αθανάσιος — Το χειμερινό θέρετρο της Πέλλας

Αποτελεί δημοφιλή χειμερινό προορισμό και ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τα χειμερινά σπορ

Σε από­στα­ση 30 km από την πόλη της Εδεσ­σας και πολύ κοντά στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο Bόρας βρί­σκε­ται ο παρα­δο­σια­κός δια­τη­ρη­τέ­ος οικι­σμός του Aγί­ου Aθα­να­σί­ου (ή Tσέ­γα­νη). Tο χωριό είναι κτι­σμέ­νο στους πρό­πο­δες του βου­νού Bόρας (ή Kαϊ­μά­κτσα­λαν), στην κορυ­φή Πιπε­ρί­τσα, κτί­στη­κε στα τέλη του 16ου αιώ­να και κατοι­κού­νταν έως τα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1980 οπό­τε οι κάτοι­κοί του μετα­φέρ­θη­καν στο νέο οικι­σμό που βρί­σκε­ται 6 km κάτω από τον παλιό Aγιο Aθανάσιο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.