- Διαφήμιση -

Άγιον Όρος: Υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία- Ποιοι την ανέβασαν

Η μεγα­λύ­τε­ρη ελλη­νι­κή σημαία, το εθνι­κό μας σύμ­βο­λο, κυμα­τί­ζει πλέ­ον στο Άγιον Όρος και συγκε­κρι­μέ­να σε Ιερό Κελί…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.