- Διαφήμιση -

Χαλκιδική: Γαλάζια Σημαία απέσπασαν 17 παραλίες του Δήμου Αριστοτέλη

Τα εγκω­μια­στι­κά σχό­λια του ταξι­διω­τι­κού περιο­δι­κού Condé Nast Traveller, στο πλαί­σιο του διε­θνούς προ­γράμ­μα­τος «Γαλά­ζια Σημαία» κέρ­δι­σε η παρα­λία Καμπού­δι της Ουρα­νού­πο­λης. Μάλι­στα, το «Καμπού­δι» φιγου­ρά­ρει και στην εισα­γω­γή του κατα­λό­γου με τις βρα­βευ­μέ­νες πιο καθα­ρές παρα­λί­ες της Ελλάδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.