- Διαφήμιση -

Η παραλία στη Χαλκιδική με το περίεργο όνομα και την εξωτική χάρη

Για πολ­λούς είναι η ωραιό­τε­ρη παρα­λία της Χαλ­κι­δι­κής που για και­ρό παρέ­με­νε ένας καλά κρυμ­μέ­νος θησαυ­ρός της περιο­χής. Μέχρι που η φήμη της εκτο­ξεύ­τη­κε, ειδι­κά μετά την ται­νία του Θοδω­ρή Αθε­ρί­δη, «Μια μέλισ­σα τον Αύγου­στο», αφού εκεί έγι­ναν τα γυρίσματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.