- Διαφήμιση -

Flow on: Μαθητές έφτιαξαν «έξυπνες» βρύσες πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση νερού αλλά και ιδανικές συνθήκες υγιεινής.

Διακρίθηκαν με το πρώτο βραβείο

«Αρκε­τοί παρά­γο­ντες μας οδή­γη­σαν στην ιδέα. Ο πρώ­τος και βασι­κό­τε­ρος ήταν το βίω­μα που είχα­με εμείς καθη­με­ρι­νά στο σχο­λείο μας, με βρύ­σες να παρα­μέ­νουν ανοι­χτές ή να έχουν διαρ­ρο­ές», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων ο Δαβίδ Μπεγ­κ­τζα­νιάν, αρχη­γός της ομάδας.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.