- Διαφήμιση -

Απόκοσμες εικόνες στον ουρανό της Λάρισας

Φαινόμενο «Mammatus»

Ένα περί­ερ­γο και ταυ­τό­χρο­να εντυ­πω­σια­κό φαι­νό­με­νο είδαν οι κάτοι­κοι της Λάρι­σας το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρα (21/6)

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.