- Διαφήμιση -

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης του αντιτορπιλικού «Βέλος» — Τι κατέγραψε ο φακός

Μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση στή­θη­κε στην Νέα Παρα­λία της Θεσ­σα­λο­νί­κης γύρω από το ιστο­ρι­κό αντι­τορ­πι­λι­κό «Βέλος» το οποίο υπέ­στη σοβα­ρές ζημιές, λόγω των μπο­φόρ που έπνε­αν το Σάβ­βα­το (18/11) με τις Αρχές να προ­χω­ρούν σε αυτο­ψία στην πρύμνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.