- Διαφήμιση -

Θεοφάνια – Θεσσαλονίκη: Κοσμοπλημμύρα στην παραλιακή για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού

Για πρώ­τη φορά μετά από χρό­νια, ο καθα­για­σμός των υδά­των τελεί­ται στο λιμά­νι, μετά την  από­φα­ση του νέου Μητρο­πο­λί­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης Φιλό­θε­ου ώστε περισ­σό­τε­ρος κόσμος αλλά και νέοι, να έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν την τελετή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.