- Διαφήμιση -

Το ξεχωριστό έθιμο του «Γιάλα — Γιάλα» των Θεοφανίων στην Ερμιόνη

Ένα ξεχω­ρι­στό έθι­μο για τον εορ­τα­σμό των Θεο­φα­νί­ων, τηρεί­ται στην παρα­λια­κή πόλη της Ερμιό­νης, στην Αργο­λί­δα, το οποίο ονο­μά­ζε­ται  «Γιά­λα — Γιάλα»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.