- Διαφήμιση -

Μπλίνκεν σε Μητσοτάκη: Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας δεν υπήρξαν ποτέ πιο ισχυρές

Μία ώρα και 20 λεπτά διήρ­κε­σε η συνά­ντη­ση του Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γού, Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, με τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Αντο­νι Μπλίν­κεν, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα είχε τετ-α-τετ και με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ερντογάν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.