- Διαφήμιση -

Θεσσαλονίκη: Ζημιές στο αντιτορπιλικό «Βέλος» λόγω της θαλασσοταραχής στο Θερμαϊκό

Ρήγ­μα στην πρύ­μνη του ιστο­ρι­κού αντι­τορ­πι­λι­κού «Βέλος» προ­κά­λε­σε η κακο­και­ρία  που επι­κρά­τη­σε σε όλο τον Θερ­μαϊ­κό κόλ­πο λόγω των θυελ­λω­δών ανέμων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο facebook: Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.