- Διαφήμιση -

Φωτιά στο Λασίθι

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Παρά την ολο­νύ­χτια μάχη με τις φλό­γες των πυρο­σβε­στών η φωτιά συνε­χί­ζει να καί­ει ανε­ξέ­λεγ­κτα ενώ οι ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις είναι συνε­χείς λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν στην περιοχή.

Στο σημείο επι­χει­ρούν ισχυ­ρές πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις και συγκε­κρι­μέ­να 20 οχή­μα­τα με 90 άντρες, 6 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα ΟΤΑ, ενώ με το πρώ­το φως της ημέ­ρας «σηκώ­θη­καν» δύο ελι­κό­πτε­ρα από την Κρή­τη και πραγ­μα­το­ποιούν ρίψεις νερού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.