- Διαφήμιση -

Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων — Ένα στολίδι της Κρητικής Αναγέννησης

Εκτός από πολύ σημαντική είναι εξαιρετικά όμορφη και αξίζει πραγματικά να την επισκεφτείτε

Η Μονή της Αγί­ας Τριά­δας των Τζα­γκα­ρό­λων ή Μουρ­τά­ρων είναι ένα από τα πλου­σιό­τε­ρα και ομορ­φό­τε­ρα μονα­στή­ρια της Κρή­της περί­που 15 χλμ από τα Χανιά. Είναι κτι­σμέ­νη κοντά στο αερο­δρό­μιο Χανί­ων, στη θέση Τζο­μπό­μυ­λος του ακρω­τη­ρί­ου Μελέ­χα και στους πρό­πο­δες των βου­νών του Σταυ­ρού. Η μονή κτί­στη­κε από τους Ενε­τούς άρχο­ντες Ιερε­μία και Λαυ­ρέ­ντιο Τζα­γκα­ρό­λο κατά τον 17ο αιώνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.