- Διαφήμιση -

Ανώγεια: Ένας ορεινός οικισμός γεμάτος λύρα και μαντινάδα

Η περιο­χή των Ανω­γεί­ων φημί­ζε­ται για την τερά­στια μου­σι­κή της παρά­δο­ση, με τις λύρες και τις μαντι­νά­δες να γεμί­ζουν τα στε­νά δρο­μά­κια του χωριού. Εδώ, γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Ξυλού­ρης και ο αδερ­φός του ο Ψαρα­ντώ­νης. Στο χωριό κάθε οικο­γέ­νεια έχει από έναν λυρά­ρη, ενώ στι­χά­κια, τις περί­φη­μες μαντι­νά­δες σκα­ρώ­νουν σχε­δόν όλοι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.