- Διαφήμιση -

Τριήμερο ξεφάντωμα στο Κορθιανό Καρναβάλι Άνδρου

Τρι­ή­με­ρα ξεφά­ντω­μα στο  34ο Κορ­θια­νό Καρ­να­βά­λι που έρχε­ται και φέτος να  δια­σκε­δά­σει, να  ξεση­κώ­σει και να γεμί­σει χρώ­μα­τα, μυστή­ριο και μου­σι­κή τους συμ­με­τέ­χο­ντες στον πανέ­μορ­φο όρμο Κόρ­θί­ου της Άνδρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.