- Διαφήμιση -

Λειψοί: Το «πράσινο» νησί, χωρίς οργανωμένες παραλίες κερδίζει το ενδιαφέρον

Οι ρυθ­μοί ζωής των Λει­ψών η φύση και η επι­μο­νή των τοπι­κών Αρχών και της κοι­νω­νί­ας να μην υπάρ­χουν ξαπλώ­στρες και ομπρέ­λες στις παρα­λί­ες κεντρί­ζουν το ενδια­φέ­ρον των ταξι­διω­τών διε­θνώς, με την εφη­με­ρί­δα «The Sun» και το «Vanity Fair» να «υμνούν» τη συστά­δα νησιών του Αιγαίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.