- Διαφήμιση -

Λέρος: Δημιουργήθηκε το πρώτο pet friendly σχολείο

Με τις μνή­μες του Όλι­βερ στην Αρά­χω­βα να είναι ακό­μα νωπές, σε ένα μικρό νησί των Δωδε­κα­νή­σων, τη Λέρο, ένα φρο­ντι­στή­ριο αγγλι­κών φιλο­ξε­νεί στα… θρα­νία του έξι δια­φο­ρε­τι­κούς «μαθη­τές» και συγκε­κρι­μέ­να έξι σκυ­λά­κια που συντρο­φεύ­ουν τα παιδιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.