- Διαφήμιση -

Το BBC εξυμνεί τη Μήλο!

Η Μήλος στο επίκεντρο διεθνούς τουριστικής προβολής από το BBC.

Τα ελλη­νι­κά νησιά φιλο­δο­ξούν να δελε­ά­σουν τους επι­σκέ­πτες αυτό το καλο­καί­ρι, εμβο­λιά­ζο­ντας όλους τους κατοί­κους, σημειώ­νει το BBC σε ρεπορ­τάζ του από τη Μήλο και εστιά­ζει στον στό­χο της επι­χεί­ρη­σης «Γαλά­ζια Ελευ­θε­ρία» που είναι, όπως λέει, να μετα­τρέ­ψει τα νησιά της χώρας σε ταξι­διω­τι­κούς προ­ο­ρι­σμούς «χωρίς Covid» .

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μήλος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.