- Διαφήμιση -

Άλυκο — η παραλία της Νάξου που πρέπει οπωσδήποτε να πάτε

Μικρή αλλά εξωτική και απάνεμη , περικλείεται από κέδρους

Βρί­σκε­ται στο νοτιο­δυ­τι­κό τμή­μα της Νάξου, σε από­στα­ση 17 χλμ. από τη Χώρα…

Μικρή, απά­νε­μη, εξω­τι­κή παρα­λία περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νη από κέδρους.
Ανή­κει στις γαλή­νιες και ήσυ­χες παρα­λί­ες του νησιού.
Στο όμορ­φο αυτό τοπίο υπάρ­χει μία μικρή εκκλη­σία ένα αλιευ­τι­κό κατα­φύ­γιο που γίνε­ται ακό­μη ομορφότερο.
Απέ­να­ντι στο νησιω­τι­κό γαλά­ζιο βλέ­που­με τις κορυ­φο­γραμ­μές της Νότιας Νάξου, την Ηρα­κλειά και την Ίο. Τα πάντα θυμί­ζουν Κυκλάδες…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Νάξος και Μικρές Κυκλά­δες σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.