- Διαφήμιση -

Μούρος — Οι σπηλιές και τα τιρκουάζ νερά

Η παραλία της Αμοργού που είναι αδύνατον να ξεχάσεις

Από τις πιο όμορ­φες παρα­λί­ες της Αμορ­γού. Υπέ­ρο­χος βυθός, κατα­γά­λα­να νερά και βρα­χώ­δες τοπίο συν­θέ­τουν το μαγευ­τι­κό σκη­νι­κό. Η πρό­σβα­ση γίνε­ται από μονο­πά­τι και πάνω από την παρα­λία υπάρ­χει ταβερ­νά­κι με κατα­πλη­κτι­κή θέα! Η παρα­λία δεν έχει σκιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αμορ­γός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.