- Διαφήμιση -

Χάλκη: Το πρώτο κλάμα νεογέννητου μετά από 50 χρόνια

Ξημερώματα 4 Ιουλίου 2021

Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή 4 Ιου­λί­ου, όμως ένα κορι­τσά­κι γεν­νή­θη­κε στο νησί, καθώς το ελι­κό­πτε­ρο του ΕΚΑΒ δεν πρό­λα­βε να φτά­σει εγκαί­ρως για να γίνει η μετα­φο­ρά στη Ρόδο.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.