- Διαφήμιση -

Έξι παιδιά βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό σε κατασκήνωση στο Σοφικό Κορινθίας:

Δεκάδες κρούσματα και σε άλλες κατασκηνώσεις!

Σε κατα­σκή­νω­ση στο Σοφι­κό Κοριν­θί­ας μέχρι στιγ­μής έξι παι­διά βρέ­θη­καν θετι­κά στον ιό, με απο­τέ­λε­σμα να τεθούν σε απο­μό­νω­ση και να ανα­χω­ρή­σουν από την κατα­σκή­νω­ση μαζί με παι­διά που ήταν μαζί τους στην ίδια ομάδα.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.