- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Παναγίας Τσαμπίκας

Το μυστήριο με την εικόνα της Παναγίας

Στην ανα­το­λι­κή ακτή του νησιού, σε από­στα­ση 28χλμ. από την πόλη της Ρόδου και πλη­σί­ον του χωριού Αρχάγ­γε­λος, στην κορυ­φή του βου­νού σε υψό­με­τρο 287μ. μέσα σε κατά­φυ­τη έκτα­ση με εξαι­ρε­τι­κή θέα προς τη θάλασ­σα και την ενδο­χώ­ρα, βρί­σκε­ται η Μονή της Πανα­γί­ας της Τσα­μπί­κας ή “Kυράς Ψηλής” ή “Άνω Tσα­μπί­κας», όπως είναι επί­σης γνωστή.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.