- Διαφήμιση -

Σίκινος: Η παρθένα ομορφιά, τα ασβεστωμένα σπίτια και η μοναδική θέα

Το νησί αυτό που δεσπό­ζει στα νερά του Αιγαί­ου, πήρε την ονο­μα­σία του από τον Σίκι­νο, γιο του Θόα­ντα και τηςνύμ­φης Νηϊ­δας, όταν η Υψι­πύ­λη στην προ­σπά­θειά της να τον σώσει τον γιο της Θόα­ντα από τις Λήμνιες γυναί­κες που προ­κά­λε­σαν τη σφα­γή των συζύ­γων τους, τον έκρυ­ψε μέσα σε ξύλι­νη λάρ­να­κα (κιβώ­τιο) και τον έρι­ξε στη θάλασσα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.