- Διαφήμιση -

Βώλακας Τήνου: Ένα χωριό που θυμίζει… Σελήνη!

Βώλαξ ή Βώλα­κας, ένα από τα πιο ιδιαί­τε­ρα χωριά που έχει να σου προ­σφέ­ρει η Τήνος! Χτι­σμέ­νος σε υψό­με­τρο 340 μέτρων, περί­που 17 χιλιό­με­τρα από τη Χώρα, κάνει την δια­φο­ρά με το σελη­νια­κό τοπίο του, που όμοιό του δε θα ξανα­βρείς κάπου στην Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.