- Διαφήμιση -

Συναγερμός από νέα κατολίσθηση στον Ισθμό της Κορίνθου

Παραμένει κλειστός λόγω κατολισθήσεων

Νέα κατά­πτω­ση χωμά­τι­νου όγκου σημειώ­θη­κε την Πέμ­πτη 16 Ιου­λί­ου στη διώ­ρυ­γα της Κορίν­θου, η οποία παρα­μέ­νει κλει­στή, καθώς οι κατο­λι­σθή­σεις συνε­χί­ζο­νται και δεν έχουν τελειω­μό, δημιουρ­γώ­ντας πονο­κέ­φα­λο στους ειδι­κούς, τόσο για τις εργα­σί­ες όσο και για την διά­νοι­ξη του Ισθμού.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.