- Διαφήμιση -

Βαλτάκι — Η εντυπωσιακή παραλία της Λακωνίας

Η παραλία με το κόκκινο ναυάγιο

Η παρα­λία Γλυ­φά­δα στο Βαλ­τά­κι βρί­σκε­ται στο νομό Λακω­νί­ας κι απέ­χει 5 χμ βόρεια από το Γύθειο. Συχνά ανα­φέ­ρε­ται ως “Σελι­νί­τσα”, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως αυτή είναι μια άλλη κοντι­νή παρα­λία. Θα την ανα­γνω­ρί­σε­τε από το ναυά­γιο που φαί­νε­ται από το δρόμο.

Είναι μια απα­ραί­τη­τη στά­ση για όσους θέλουν να εξε­ρευ­νή­σουν την άγρια ομορ­φιά της Ανα­το­λι­κής Μάνης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Ανα­το­λι­κή Μάνη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.