- Διαφήμιση -

Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας

Η κλασική και η τζαζ μουσική συνδυάζονται τέλεια με το υπέροχο μεσσηνιακό τοπίο.

Το Φεστι­βάλ διορ­γα­νώ­νε­ται από την Κοι­νω­φε­λή Επι­χεί­ρη­ση ΦΑΡΙΣ του Δήμου Καλα­μά­τας και το Δημο­τι­κό Ωδείο Καλα­μά­τας και τελεί υπό τη χορη­γία και αιγί­δα του ΥΠΠΟΑ. Μέγας Χορη­γός του Φεστι­βάλ είναι το Ίδρυ­μα Γεωρ­γί­ου και Βικτω­ρί­ας Καρέ­λια. Το Φεστι­βάλ στη­ρί­ζε­ται επί­σης από την Περι­φέ­ρεια Πελοποννήσου.

Διά­θε­ση περιο­ρι­σμέ­νων δελ­τί­ων εισό­δου καθη­με­ρι­νά από τις 24 Ιουλίου.
10:00–12:00 18:00–20:00, Δημο­τι­κό Ωδείο Καλα­μά­τας και Πεζό­δρο­μος Αριστομένους

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καλα­μά­τα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.