- Διαφήμιση -

Καταρράκτες Νέδα, ένας ξεχασμένος παράδεισος

Μια ανέγγιχτη φυσική ομορφιά

Η Νέδα βρί­σκε­ται στα σύνο­ρα των νομών Ηλεί­ας και Μεσ­ση­νί­ας και για όποιον θέλει να την επι­σκε­φθεί και να την εξε­ρευ­νή­σει, αρκεί να δια­θέ­σει τον απα­ραί­τη­το χρό­νο, όρε­ξη για πεζο­πο­ρία και… περι­πέ­τεια και σίγου­ρα το τοπίο θα τον ανταμείψει.

Είναι ένα ποτα­μός μήκους 32 χιλιο­μέ­τρων που σε καμία περί­πτω­ση δεν φτά­νει μία μόνο ημέ­ρα και μία μόνο επί­σκε­ψη για να το εξε­ρευ­νή­σε­τε, αλλά ακό­μη κι αν το έχε­τε κάνει, πάντα θα βρί­σκε­τε λόγους για να το πρά­ξε­τε ξανά. Πηγά­ζει από το όρος Λύκαιο, ρέει προς τα δυτι­κά και εκβάλ­λει στο Ιόνιο πέλα­γος στην περιο­χή Ελαία που βρί­σκε­ται κοντά στην Κυπαρισσία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.