- Διαφήμιση -

Κριάτσι Φωκίδας — Ως προς το υψόμετρο, καταλαμβάνει την 22η θέση πανελλαδικά και την 1η θέση στην Στερεά Ελλάδα

Οι αυλές και τα παράθυρα των σπιτιών του, ατενίζουν την καταπράσινη φύση στα Βαρδούσια από υψόμετρο 1250 μέτρων

Το Κριά­τσι είναι ένα πανέ­μορ­φο χωριό χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 1250μ με θέα σε παρα­πό­τα­μο του

Εύη­νου-Φίδα­ρη, βρί­σκε­ται στους πρό­πο­δες των σκε­πα­σμέ­νων από έλα­τα βου­νο­κορ­φών των Βαρδουσίων.

Είναι χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 1250μ και κατα­λαμ­βά­νει, ως προς το υψό­με­τρο, την 22η θέση πανελ­λα­δι­κά, και την 1η θέση στην Στε­ρεά Ελλάδα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.