- Διαφήμιση -

Ιερά Μονή Προυσού — Ευρυτανία

Πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο της περιοχής

Στο κέντρο κατα­πρά­σι­νων και πανύ­ψη­λων βου­νών, στα νότια του νομού Ευρυ­τα­νί­ας και μόλις 36 χιλιό­με­τρα από το Καρ­πε­νή­σι, βρί­σκε­ται εδώ και χίλια περί­που χρό­νια το ιστο­ρι­κό και σε όλους μας ακου­στό μονα­στή­ρι της Κυράς της Ρού­με­λης, της Πανα­γί­ας της Πρου­σιώ­τισ­σας περι­τρι­γυ­ρι­σμέ­νο από από­το­μους και άγριους βρά­χους που προ­κα­λούν δέος που και μόνο τους ατενίζεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Καρ­πε­νή­σι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.