- Διαφήμιση -

Αιδηψός: Νέο μέτωπο φωτιάς

Στο Σπα­θά­ρι δίνε­ται αυτή την ώρα η μάχη με τις φλό­γες και οι  εκκλή­σεις από τους κατοί­κους για ενα­έ­ρια μέσα είναι συνεχείς

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμε­ρα Evia today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.