- Διαφήμιση -

Σεισμός στην Εύβοια: Έλεγχοι κτηρίων σε Μαντούδι και Μετόχι

Η ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 5,2 Ρίχτερ που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί λίγο μετά τις οκτώ και μισή έχει προ­κα­λέ­σει ανη­συ­χία στους κατοί­κους της Εύβοιας, αν και η πρώ­τη εκτί­μη­ση των σει­σμο­λό­γων είναι ότι το μέγε­θος βρί­σκε­ται στα ανώ­τα­τα όρια των δονή­σε­ων που δίνει η περιοχή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.