- Διαφήμιση -

Όρραον. Η πέτρινη πύλη της Ηπείρου

Ο αρχαί­ος οικι­σμός με τα καλο­δια­τη­ρη­μέ­να σπί­τια, που βρί­σκε­ται στο λόφο Καστρί μετα­ξύ του Αμμο­τό­που της Άρτας και του Γυμνο­τό­που της Πρέ­βε­ζας, έγι­νε γνω­στός το 1931, όταν τον επι­σκέ­φθη­κε ο Nicolas Hammond, ακού­ρα­στος περι­η­γη­τής της Ηπείρου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.