- Διαφήμιση -

Στην καρδιά της Εύβοιας δεσπόζει το ψηλότερο βουνό της, η Δίρφυς

Έλατα, δρύες, καστανιές, πλατάνια, φυλλοβόλα, σπάνια αγριολούλουδα

Η ορο­σει­ρά της Δίρ­φυος έχει έντο­νο ανά­γλυ­φο και αξιό­λο­γη χλω­ρί­δα και ορνι­θο­πα­νί­δα. Έλα­τα, δρύ­ες, καστα­νιές, πλα­τά­νια, φυλ­λο­βό­λα, σπά­νια αγριο­λού­λου­δα, ρεμα­τιές με τρε­χού­με­να νερά στο­λί­ζουν τις πλα­γιές της. Ανα­φέ­ρε­ται ότι κατά την αρχαιό­τη­τα υπήρ­χε στην κορυ­φή της Δίρ­φυος ιερό της  Διρ­φύ­ας Ήρας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Εύβοια σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.