- Διαφήμιση -

Μαραθιά: Η παραλία με τα βότσαλα και τα κρυστάλλινα νερά

Η παρα­λία του Μαρα­θιά στη Φωκί­δα είναι η ακτή μπρο­στά από το γρα­φι­κό ψαρο­χώ­ρι  στα σύνο­ρα με την Αιτω­λο­α­καρ­να­νία. Εκα­το­ντά­δες επι­σκέ­πτες την κατα­κλύ­ζουν τα καλο­καί­ρια, καθώς είναι ένα από τα θέρε­τρα που προ­τι­μούν για τις δια­κο­πές τους οι κάτοι­κοι των γύρω ορει­νών χωριών της Φωκί­δας  και όχι μόνο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.