- Διαφήμιση -

Τυμφρηστός: Το χωριό με τη «φιδίσια» διαδρομή και το απέραντο ελατοδάσος

Αρχι­κά, το χωριό ονο­μα­ζό­ταν Πέρα Κάψη και το 1929 μετο­νο­μά­στη­κε σε Τυμφρηστός.

Το χωριό Τυμ­φρη­στός στη Φθιώ­τι­δα, που εκτεί­νε­ται στο ομώ­νυ­μο όρος ύψους 2.315 μέτρων, ξεχω­ρί­ζει για την ιδιαί­τε­ρη δια­δρο­μή του και τη θέα ανα­το­λι­κά στη κοι­λά­δα του Σπερχειού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.