- Διαφήμιση -

Μεταξοχώρι Λάρισας

Πράσινο, πλούσια βλάστηση και διάσπαρτα παλιά αρχοντικά

Το Μετα­ξο­χώ­ρι είναι ένα γρα­φι­κό και κατα­πρά­σι­νο χωριό του Ν. Λάρι­σας. Έχει χαρα­κτη­ρι­σθεί παρα­δο­σια­κός οικι­σμός. Είναι χτι­σμέ­νο στα 320 μ. υψό­με­τρο, στις νότιες πλα­γιές του βου­νού Κίσ­σα­βος. Ανή­κει στο Δήμο Αγιάς, απέ­χει 39 χλμ. από τη Λάρισα

Στην περιο­χή έχουν βρε­θεί επι­τύμ­βιες στή­λες από τα ρωμαϊ­κά και τα ελλη­νι­στι­κά χρόνια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Λάρισ­σα σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.