- Διαφήμιση -

Μητσοτάκης από Βόλο: Λίγη υπομονή, θα φέρουμε νερό από τις πηγές του Πηλίου

Σύσκε­ψη στο δημαρ­χείο του Βόλου, όπου δεν έχει απο­κα­τα­στα­θεί η ύδρευ­ση. Ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­σή­μα­νε ότι έχει ζητη­θεί τεχνι­κή βοή­θεια από την ΕΥΔΑΠ, “που δεν ανή­κει πια στο υπερταμείο”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.